• n

  よう - [様]
  みち - [道]
  Anh đã nghĩ đến cách nào để sống sau khi thôi việc ở công ty chưa?: 会社を辞めてからの生活の道を考えているのか。
  ほうほう - [方法]
  ほうしき - [方式]
  しゅだん - [手段]
  けいしき - [形式]
  cách thức quan trọng của..: ~の主要な形式
  ぐあい - [具合]
  かた - [型]

  Kỹ thuật

  メソド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X