• n

  レジスター
  ていこうき - [抵抗器] - [ĐỂ KHÁNG KHÍ]
  cái biến trở/cái điện trở dạng dung dịch: 液体抵抗器
  biến trở /điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ: 温度依存性抵抗器
  điện trở phi tuyến điện áp kiểu nung kết: 焼結型電圧非直線抵抗器
  điện trở có thể thay đổi được: 可変抵抗器

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X