• n, exp

  こうざい - [功罪] - [CÔNG TỘI]
  Thảo luận về cái lợi và cái hại (lợi và hại) của quá trình toàn cầu hoá: グローバリゼーションの功罪を検討する
  Phù hợp với mặt lợi và mặt hại: 功罪に応じた
  とくしつ - [得失] - [ĐẮC THẤT]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X