• n, exp

  コークスクリュー
  giống cái mở nút chai hình xoắn ốc: コークスクリューのような
  máy bay đó đã lao xuống theo đường giống cái mở nút chai hình xoắn ốc: その飛行機はコークスクリューのような経路を取った

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X