• n, exp

  こうてんてき - [後天] - [HẬU THIÊN]
  chứng cận thị phát sinh sau: 後天性の近視
  yếu tố có sau: 後天性因子
  khuyết điểm có sau: 後天性欠陥

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X