• exp

  ありがとう - [有り難う]
  cám ơn vì đã làm rõ vấn đề trên giúp tôi: 上記課題について明確にしてくれて有り難う
  ありがとう - [有難う]
  cám ơn vì đã xem xét, nghiên cứu giúp tôi: ご検討いただきまして有難うございます
  cám ơn anh rất nhiều vì đã ứng tuyển vào vị trí trưởng khoa anh ngữ của Trường đại học Nagoya chúng tôi: 私共の名古屋校の主任英語教官の職にご応募いただきまして誠に有難うございました
  cám ơn một lần nữa vì bữa trưa rất vui và thú vị:
  ありがとう
  おれい - [お礼]
  かんしゃ - [感謝]
  bày tỏ (ý ) lòng cám ơn chân thành đến ~: ~への感謝(の意)を表す
  bày tỏ lòng cám ơn chân thành: 心からの感謝(の気持ち)を示す
  cám ơn trước sự rộng lượng của ai: (人)の寛大さに対する感謝
  cám ơn từ tận đáy lòng: 心の底からの感謝
  かんしゃする - [感謝する]
  cám ơn sâu sắc đối với điều đó: それに対し深く感謝いたします
  cám ơn tận đáy lòng: 本当の感謝
  người bán bày tỏ lòng cám ơn sự ủng hộ của người tiêu dùng: 消費者の支持に感謝する(販売者などが)
  cảm ơn tất cả những việc mà người khác đã làm: ~した(人)の働きのすべてに感謝する
  cám ơn sự giúp đỡ của ai trong ~:
  グラチェ
  lời cám ơn chân thành (cảm ơn từ đáy lòng): 只管グラチェ
  cám ơn về sự giúp đỡ: 手伝うのグラチェ
  サンキュー
  どうも
  メルシー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X