• n

  つか - [柄] - [BÍNH]
  がら - [柄] - [BÍNH]
  cán dao: ナイフの柄
  え - [柄] - [BÍNH]

  Kỹ thuật

  グリップ
  スチック
  ステッキ
  ステム
  ミル
  ロール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X