• n

  ギャラ
  Tiền cát xê của anh là bao nhiêu?: ~ってギャラいくら?
  Dùng diễn viên điện ảnh với số tiền cát xê cao. : ギャラの高い俳優を使う
  Dùng diễn viên điện ảnh với số tiền cát xê (tiền thù lao) cao. : ギャラの高い俳優を使う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X