• n

  バランス
  つりあい - [釣合い]
  つりあい - [釣合]
  điều kiện cân bằng của tĩnh lực học: 静力学の釣合条件
  きんせい - [均整]
  sự phát triển cân bằng (cân đối): 均整発展
  công viên Châu âu nổi tiếng với vẻ đẹp cân đối (hài hoà): ヨーロッパ庭園はその均整美で有名だ
  vẻ đẹp cân đối (hài hoà): 均整美
  tòa nhà cân đối: 均整のとれた建物
  きんとう - [均等]
  phân phối thời gian một cách cân đối: 均等な時間配分
  tỷ lệ cân đối (cân bằng): 均等な割合
  すかっと
  すっきりと
  スマート
  vóc dáng người cân đối, đẹp: ~ な体つき
  つりあう - [釣り合う]
  Năm ngoái thu và chi của gia đình ta không cân đối.: 去年のわが家の収入と支出は釣り合っていなかった。

  Tin học

  シンメトリック

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X