• n

  もんく - [文句]
  ぶん - [文]
  く - [句] - [CÚ]
  câu chèn vào: 挿入句
  câu lặp lại: 反復句
  câu trích dẫn từ Sechpia: シェイクスピアからの引用句
  câu chuyển tiếp: 移行句
  つりをする - [釣りをする]
  つる - [釣る]

  Tin học

  かんけつぶん - [完結文]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X