• n, exp

    アンケートちょうさ - [アンケート調査]
    ở trường đại học của tôi, bạn phải điền vào một bản câu hỏi điều tra về những điều bạn thích và những điều bạn ghét, sau đó người ta sẽ kết hợp bạn với những sinh viên khác có những điểm tương đồng như bạn: 私の大学では、自分が何が好きかとか、何は好きじゃないとか、そういう調査のアンケートを書かされるの

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X