• n

  ブッシュ
  かんぼく - [灌木] - [* MỘC]
  Quả cây bụi: 灌木になる実
  Vùng đất nhiều cây bụi: 灌木地
  かんぼく - [潅木]
  cây bụi cao: 高い潅木
  cây bụi (bụi cây) có gai: とげのある潅木

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X