• n

  ばなくさ - [花草]
  くさき - [草木]
  cây cỏ của mùa xuân: 春の草木
  thân cỏ mọc lên tới bao nhiêu feet: およそ_フィートの高さに伸びた草木
  cây cỏ mà thượng đế đã thích thì tuyết có dầy đến đâu cũng không thể giết chết được (trời sinh trời dưỡng): 天が望む草木は、どんな霜でも枯れることはない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X