• n, exp

  インドゴムのき - [インドゴムの木]
  Nhìn chung các cây cao su được bán trên thị trường là 1 loại của cây cao su Ấn độ: 一般的に市販されているゴムの木は、インドゴムの木の仲間です
  Rất nhiều rễ của cây cao su Ấn độ bò ra ngoài đất: インドゴムの木は空中にたくさんの根を伸ばします

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X