• exp

  にねんせいしょくぶつ - [二年生植物] - [NHỊ NIÊN SINH THỰC VẬT]
  Thực vật được chăm sóc hai năm một lần: 二年生の栽培植物
  Làm cỏ hai năm một lần: 二年生雑草

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X