• n

  オーク
  vật liệu từ cây sồi: オークからとれる木材
  lá cây sồi: オークの木の葉
  thân cây sồi rất cứng, nên làm thành bàn rất đẹp: オークは非常に硬いため、美しいテーブルになる
  あかがし - [赤樫] - [XÍCH *]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X