• v

  やりあう - [やり合う]
  こうろん - [口論する]
  cãi nhau về ~: ~について口論する
  cãi nhau với ai về việc ~: ~のことで(人)と口論する
  cãi nhau inh ỏi: やかましく口論する
  nghe thấy tiếng cãi cọ to tiếng của ai với ai: (人)と(人)が声高に口論するのを耳にする
  くちげんか - [口げんかする]
  tôi đã cãi nhau với bạn: 友人と口げんかした
  khẩu chiến (đấu khẩu, cãi nhau) vì điều gì: (~のことで)口げんかする
  cãi nhau (cãi vã) với ai bằng điện thoại di động: 携帯電話で(人)と口げんかする
  khi Jennifer đang cãi nhau với chồng, cô ta đột nhiên đứng phắt dậy: ジェニファーは夫と口げんかをすると急いで立ち去った
  c
  いいあらそう - [言い争う]
  cãi nhau về việc quá mức: 過ぎたことについて言い争うこと
  cãi nhau vì chuyện tiền bạc: お金のことで言い争う
  あらそう - [争う]
  cãi nhau với ai vì chuyện gì: ~のことで(人)と争う
  cãi nhau vì một người phụ nữ: 一人の女性をめぐって争う
  cãi nhau om sòm vì chuyện không đâu (chuyện nhỏ nhặt): 細かいことでぶつくさ言って争う
  いんねん - [因縁]
  nảy sinh cãi nhau với ai: 因縁をつける
  kiếm cớ cãi nhau (gây chuyện) với thằng cha phục vụ quầy bar: 酒場の従業員に因縁をつける
  くちあらそい - [口争い] - [KHẨU TRANH]
  vợ chồng cãi nhau: 夫婦の口争い
  cãi nhau chán ngắt: つまらない口争い
  thích khiêu khích để cãi nhau: 口争いを挑発するのが好き
  cãi nhau (đấu khẩu) với ai: (~と)口争いになる
  くちけんか - [口喧嘩] - [KHẨU HUYÊN HOA]
  くちげんか - [口げんか] - [KHẨU]
  cãi vã (cãi nhau) om sòm: おおっぴらの口げんか
  cãi nhau (đấu khẩu, cãi vã) đinh tai nhức óc: やかましい口げんか
  trẻ con cãi nhau (cãi vã): 子どもの口げんか
  cãi nhau (đấu khẩu) bao giờ cũng thắng (không thua): 口げんかなら負けない
  giải quyết những vụ cãi nhau trong gia đình: 家族の口げんかを解決する
  くちげんか - [口喧嘩] - [KHẨU HUYÊN HOA]
  こうろん - [口論]
  cãi nhau về giá của ~: ~の価格をめぐる口論
  cãi nhau một chút: ちょっとした口論
  cãi cọ nhau vì tiền: 金をめぐる口論

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X