• n

  くちげんか - [口喧嘩] - [KHẨU HUYÊN HOA]
  くちげんか - [口げんか] - [KHẨU]
  cãi vã (cãi nhau) om sòm: おおっぴらの口げんか
  cãi nhau (đấu khẩu, cãi vã) đinh tai nhức óc: やかましい口げんか
  trẻ con cãi nhau (cãi vã): 子どもの口げんか
  cãi vã bao giờ cũng thắng (không thua): 口げんかなら負けない
  giải quyết những vụ cãi vã trong gia đình: 家族の口げんかを解決する
  いんねん - [因縁]
  cãi vã với ai: 因縁をつける
  kiếm cớ cãi vã (gây chuyện) với thằng cha phục vụ quầy bar: 酒場の従業員に因縁をつける
  くちげんか - [口げんかする]
  cãi vã (đấu khẩu, cãi nhau) vì điều gì: (~のことで)口げんかする
  cãi nhau (cãi vã) với ai bằng điện thoại di động: 携帯電話で(人)と口げんかする
  khi Jennifer đang cãi vã với chồng, cô ta đột nhiên đứng phắt dậy: ジェニファーは夫と口げんかをすると急いで立ち去った
  cãi vã với ai về chuyện hút thuốc lá: タバコの

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X