• n

  ひきがね - [引金]
  bóp cò súng: ~を引く
  ひきがね - [引き金]
  cò súng bên trong: 内部引き金
  トリガー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X