• v

  のこる - [残る]
  のこり - [残り]
  chúng tôi dùng khoảng thời gian còn lại để chuyện trò: 残りの時間はおしゃべりをして過ごした
  ざいりゅう - [在留する]

  Kỹ thuật

  レジジャル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X