• v, exp

  いみ - [意味する]
  Chứng cớ mới có (ý) nghĩa là~: 新しい証拠は(that以下)を意味する
  Điều này có (ý) nghĩa là trên thực tế, có lẽ sẽ có ít khách hàng đến cửa hàng hơn chúng ta mong đợi: これは実際、予想よりも来店者が少ないだろうということを意味する
  Phương tiện thông tin đại chúng có nghĩa là sự tổng hợp các nguồn thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X