• adj

  ゆうがい - [有害]
  どく - [毒]
  quyển sách này có hại đối với trẻ em: この本は子供に毒
  あくだま - [悪玉]
  vi khuẩn có hại: 悪玉菌
  がい - [害する]
  Hút thuốc có hại cho sức khoẻ: 喫煙は健康を害する
  Có hại cho bầu không khí của ~: ~の雰囲気を害する
  Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe: たばこは健康を著しく害する
  Gây thiệt hại (có hại) cho lợi ích của người tiêu dùng nói chung: 一般消費者の利益を害する
  có hại cho quyền lợi của người tiêu dùng : 消費
  がいする - [害する]
  hút thuốc lá có hại cho sức khỏe: 喫煙は健康を害する
  có hại cho cơ thể: 肉体との関係を害する
  さわる - [障る]
  có hại cho sức khoẻ: 体に障る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X