• exp

    だくひ - [諾否]
    Trong trường hợp trả lời có hay không thì hãy cho chúng tôi biết sớm.: もし諾否の回答する場合、早く教えてください。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X