• exp

  もうしでる - [申し出る]
  Đề nghị được công nhận một cách toàn diện là đối tác ngoại giao về~: ~を外交相手として全面的に認めると申し出る
  Anh ấy có lời đề nghị giúp đỡ kế hoạch đó của chúng tôi.: 彼は我々の計画に援助を申し出た.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X