• adj, exp

  けっしゅつした - [傑出した]
  Ở Mỹ cũng có vài nhà báo thích quan điểm của những anh hùng xuất chúng (những người có tài năng hơn người): アメリカには、傑出したヒーローという見方を好むジャーナリストもいる
  Kỹ thuật viên xuất chúng (có tài năng hơn người): 傑出した技術者
  George Washington là nhà lãnh đạo xuất chúng (lỗi lạc,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X