• exp

  ほしゅてき - [保守的]
  Vị tổng thống mới lần này vẫn còn trẻ nhưng quan điểm thì rõ ràng là bảo thủ.: 今度の大統領は若手だとされているが、考え方は明らかに保守的だ。
  Xã hội của chúng ta vẫn còn rất bảo thủ.: 私たちの社会は依然として保守的だ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X