• exp

    もてる - [持てる]
    có thể giữ được đến mai: 明日まで持てます

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X