• exp

    とおる - [通る]
    Bài văn đó có rất nhiều điểm không hiểu được.: この文章には意味の通らないところが幾つかある。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X