• v, exp

  かなう - [叶う]
  ước mơ (nguyện vọng) trở thành hiện thực: 望み(希望)が叶う
  giấc mơ trở thành sự thực: 夢が叶う
  yêu cầu (đề nghị) bất khả thi (không thể thực hiện được): 叶わぬ願い
  tâm nguyện đã trở thành hiện thực: 念願が叶った
  chân yếu nên ngay cả đi bộ cũng không được: 足が弱って歩行も叶わない
  yêu cầu
  できるようになる

  Tin học

  じっこうかのう - [実行可能]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X