• adj, exp

  こうちょう - [好調]
  việc kinh doanh trò chơi đó có triển vọng: そのゲームの売れ行きは好調だ
  trình bày việc buôn bán cái gì là có hứa hẹn (có triển vọng): ~の販売が好調だと述べる
  ゆうぼう - [有望]
  công ty đã từng có triển vọng: かつて有望だった会社

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X