• exp

  ぶんかてき - [文化的]
  Đảm bảo một cuộc sống văn hóa lành mạnh.: 健康で文化的な生活を確保する
  Đảm bảo cho nhân dân một cuộc sống văn hóa lành mạnh: あらゆる市民に健康で文化的な生活を保証する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X