• n

  ...らしい
  ...ようです
  ...そうです
  がましい
  có vẻ tiếc nuối (luyến tiếc): 未練がましい
  có vẻ áp đặt: 押しつけがましい
  けはい - [気配] - [KHÍ PHỐI]
  có vẻ như là có người ở phòng bên cạnh: 隣室に人の ~ がする。
  có vẻ như là mùa thu đã đến: 秋の ~
  だろう
  どうやら
  có vẻ như đã kịp: ~間に合った
  よう - [様]
  có vẻ là sai: それは間違っていた~だ。
  らしい

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X