• v, exp

  いちする - [位置する]
  (ngôi sao) có vị trí nằm xa trong vũ trụ: 宇宙の遠いかなたに位置する(星が)
  (thiên thể) có vị trí nằm trên cùng một đường ngắm: 同じ視線上に位置する(天体などが)
  vị trí nằm giữa 2 lớp: 2層間に位置する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X