• adj

  さびしい - [寂しい] - [TỊCH]
  không có người nói chuyện cảm thấy cô đơn: 話相手もなくて寂しい
  こどく - [孤独]
  tôi biết là tôi đã bị cô đơn: 私は自分が孤独だということを思い知らされた
  lúc nào tôi cũng thấy lẻ loi (cô đơn): いつも孤独だ(独りぼっちだ)と感じる
  こころぼそい - [心細い]
  こどく - [孤独]
  sự cô đơn như thể sắp đến ngày tận thế: この世の終わりのような孤独
  trăm năm cô đơn: 百年の孤独
  đưa ai ra khỏi sự cô đơn: (人)を孤独から救う
  người thích cô đơn: 孤独が好きな人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X