• adj

  こどく - [孤独]
  tôi biết là tôi đã bị cô độc: 私は自分が孤独だということを思い知らされた
  lúc nào tôi cũng thấy lẻ loi (cô độc): いつも孤独だ(独りぼっちだ)と感じる
  こころぼそい - [心細い]
  bị mất cả bố lẫn mẹ tôi cảm thấy rất cô độc: 両親を失って心細い思いがしている
  こどく - [孤独]
  sự cô độc như thể sắp đến ngày tận thế: この世の終わりのような孤独
  đưa ai thoát khỏi sự cô độc: (人)を孤独から救う
  người thích cô độc: 孤独が好きな人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X