• adj

  フェア
  こうへい - [公平]
  đối xử công bình: 公平に扱う
  đối xử một cách công bình vô tư: 公平無私な取り扱い
  công bình và trung thực: 公平かつ誠実に
  qua một quá trình công bình và sáng suốt: 公平かつ透明なプロセスにより
  lựa chọn công bình và dân chủ: 公平かつ民主的な選挙
  こうせい - [公正]
  Tính công bằng của cuộc tổng tuyển cử: 選挙の公正さ
  Lời bình luận của vị thẩm phán không thiên vị (công bằng): 公正さが評判の判事
  mối đe dọa đối với sự công bằng của xã hội: 社会の公正さに対する脅威
  Phân phối công bằng: 分配の公正
  Kinh tế xã hội công bằng và tự do: 公正かつ自由な経済社会
  こうへい - [公平]
  sự công bình về thuế: 課税の公平

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X