• n

  せんげん - [宣言]
  こうふ - [公布]
  công bố (ban hành) tiêu chuẩn liên quan: 関連する基準の公布
  こうひょう - [公表]
  công bố tin tức liên quan đến ~: ~に関する情報の公表
  công bố kết quả đánh giá: ~の評価結果の公表
  công bố khoảng cách giữa ~: ~間の格差公表
  こうかい - [公開]
  こうかい - [公開する]
  công bố thư tín cá nhân: 私信を ~
  こうげん - [公言する]
  công bố cho thiên hạ biết: 天下に ~
  こうひょう - [公表する]
  công bố với giới truyền thông về tư liệu lịch sử quân đội của ai: (人)の軍歴資料をマスコミに公表する
  công bố việc vận động viên đang lạm dụng thuốc: 競技者が薬物を乱用していると公表する
  công bố kết quả theo từng năm tài chính: 結果を毎事業年度に公表する
  せんげん - [宣言する]
  せんこく - [宣告する]
  はっする - [発する]
  はっぴょう - [発表]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X