• adj

  パブリック
  こうきょう - [公共]
  phúc lợi công cộng: ~ の福祉
  こうえい - [公営]
  Quản lý công về bán rượu: 酒類販売の公営
  Cung cấp nước công cộng: 公営の上水道
  Vườn bách thú công cộng: 公営の動物園
  おおやけ - [公] - [CÔNG]
  cấm hút thuốc ở nơi công cộng: 公での喫煙を禁じる
  パブリック
  trường công: ~ スクール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X