• n

  こうふ - [工夫]
  công cụ độc đáo trong ~: ~における独特の工夫
  công cụ nhằm sản xuất nhiều lương thực hơn tại những nơi thiếu nước: より少ない水でより多くの食料を生産するための工夫
  こうぐ - [工具] - [CÔNG CỤ]
  công cụ (dụng cụ) đào lỗ: 穴開け工具
  công cụ (dụng cụ) cắt gốm: セラミック切削工具
  công cụ (dụng cụ) an toàn: 安全工具
  キット
  công cụ phát triển phần mềm: ソフトウェア開発キット
  きかい - [器械]
  công cụ sử dụng bằng tay: 手用器械
  dụng cụ (công cục) để chữa răng: 歯科医療器械
  cải tiến dụng cụ (công cụ): 器械を改良する

  Kỹ thuật

  インストルメント
  こうぐ - [工具]
  ツール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X