• n

  プリンセス
  ひめみや - [姫宮] - [CƠ CUNG]
  ひめぎみ - [姫君]
  ひでんか - [妃殿下]
  ないしんのう - [内親王] - [NỘI THÂN VƯƠNG]
  Công chúa nhiếp chính: 摂政内親王
  でんか - [殿下]
  こうたいしひ - [皇太子妃]
  こうじょ - [皇女]
  Đóng vai công chúa của triều đại ~: ~王朝の皇女を演じる
  おうじょ - [王女]
  mơ thấy trở thành công chúa: 王女になることを夢見る
  nàng công chúa ấy đã nổi tiếng vì sự thanh lịch của mình: その王女は上品なことで有名だった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X