• n

  ホワイトカラー
  しょくいん - [職員]
  こうむいん - [公務員]
  công chức cấp thấp: 下級公務員
  công chức (viên chức) hành chính trong nước: 国内行政公務員
  nữ công chức trẻ: 若い女性公務員
  công chức nhà nước được tuyển chọn qua bầu cử: 選挙で選ばれる公務員
  かんり - [官吏]
  công chức cấp cao: 高級官吏

  Kinh tế

  かんかい - [官界]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X