• n, exp

  カトリック
  カトリック
  cải sang đạo công giáo (đạo thiên chúa giáo): カトリックに改宗する
  đạo công giáo thời Trung cổ: 中世のカトリック教
  đạo công giáo Rôma: ローマ・カトリック
  kết hôn giữa người theo đạo tin lành và đạo công giáo (đạo thiên chúa): カトリックとプロテスタントの結婚
  giới tăng lữ đạo công giáo (đạo thiên ch
  かとりっくきょう - [カトリック教]
  theo đạo thiên chúa giáo giống như ~: ~と同じカトリック教に属して
  tín đồ đạo thiên chúa giáo thuộc phái cấp tiến: 急進派のカトリック教徒
  こうきょう - [公教] - [CÔNG GIÁO]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X