• adj

  パブリック
  こうぜん - [公然]
  bí mật đã được công khai: ~ の秘密
  オフィシャル
  câu chuyện công khai: オフィシャル・ストーリー
  こう - [公]
  hệ thống kế toán công khai: 公会計システム
  hội nghị công khai Tòa thánh Vatican lần thứ hai: 第二バチカン公会議
  こうかい - [公開]
  こうかい - [公開する]
  こうこうぜんと - [公公然と] - [CÔNG CÔNG NHIÊN]
  こうこうぜんと - [公々然と] - [CÔNG NHIÊN]
  こうぜん - [公然]
  phân biệt chủng tộc công khai: 公然たる人種差別
  cãi nhau (giao chiến, chiến tranh) công khai: 公然たる争い
  phản đối không giấu diếm (công khai): 公然たる反対
  こうぜんと - [公然と] - [CÔNG NHIÊN]
  công khai kêu gọi trách nhiệm của mọi người: 公然と(人)の辞任を求める
  tuyên bố công khai (ngang nhiên): 公然と~を言明する
  người dân đã phản đối công khai và gay gắt đối với việc thông qua dự thảo luật đó: 人々はその法案の通過に関して、公然と、激しい抗議を行った
  phớt lờ bệnh AIDS một cách công khai: 公然
  せんでん - [宣伝する]
  ひろう - [披露する]

  Kinh tế

  おおやけにする - [公にする]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X