• n

  こうろう - [功労]
  công lao đối với ~: ~に対する功労
  nhờ vào công lao của các cá nhân có liên quan: 関係する個人の功労に基づく
  lập công trạng (công lao): 功労を立てる
  nhận được phần thưởng cho đóng góp nhiều công lao từ chính phủ vào tháng ~ ngày ~: _月_日に政府より功労章を受ける
  こうせき - [功績]
  thành tích (công trạng, công lao) trong sự nghiệp của ai: (人)の職歴における功績
  công lao (thành tựu) lớn về mặt ngoại giao: 外交上の大きな功績

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X