• n, exp

  インフォメーションサイエンス

  Tin học

  アイティー
  Explanation: コンピュータやデータ通信に関する技術を総称的に表す語。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X