• n

  さんぎょう - [産業]
  Thúc đẩy chính sách công nghiệp, tài chính: 産業・金融政策を進める
  Công nghiệp Mỹ thu được 1 tỷ $ 1 năm: アメリカにおける年間10億ドル産業
  こうぎょうよう - [工業用] - [CÔNG NGHIỆP DỤNG]
  số lượng và chất lượng của nước dùng trong công nghiệp phụ thuộc vào loại hình của từng ngành công nghiệp: 工業用として使う水の量と質は工業の種類による
  nhựa công nghiệp: 工業用プラスチック
  kim cương công nghiệp: 工業用ダイヤモンド
  こうぎょう - [工業]
  công nghiệp sản suất cao su: ゴム製品工業
  máy (dùng) trong công nghiệp: 工業(用)機械
  công nghiệp (ngành) hợp chất hóa học: 合成化学(工業)
  こうぎょう - [興業]
  インダストリアル
  hiệp hội các nhà thiết kế công nghiệp Nhật Bản: (社)日本インダストリアルデザイナー協会
  ngân hàng công nghiệp: インダストリアル・バンキング
  âm nhạc công nghiệp: インダストリアル・ミュージック
  hoạt hình công nghiệp: インダストリアル・アニメーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X