• n, exp

    けいこうぎょう - [軽工業]
    giảm bớt các rào cản ngoại thương đối với các sản phẩm công nghiệp nhẹ.: 軽工業品のに対する貿易障壁を低くする

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X