• exp

    てっこうぎょう - [鉄鋼業] - [THIẾT CƯƠNG NGHIỆP]
    luôn luôn chống lại sự bán hàng ế thừa ra nước ngoài để bảo vệ nền công nghiệp thép nội địa: 国内の鉄鋼業界を保護するために反ダンピング措置を繰り返す

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X