• n

  こうふん - [公憤]
  cảm thấy công phẫn: 公憤をおぼえる
  ぎふん - [義憤]
  công phẫn trước những hành vi phi pháp (vi phạm pháp luật): 不法(行為)に対する義憤
  phát điên vì công phẫn trước ai: (人)のために義憤に駆られて発狂する
  trào dâng niềm công phẫn: 義憤に身を震わせて
  Tôi cảm thấy rất công phẫn: 私は義憤を感じた
  bộc lộ sự công phẫn trước sự vô lễ của ai đó: (人)の無礼に義憤を表

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X