• n

  ごせん - [互選]
  Cùng bầu chọn: 互選する
  Thành viên của hội đồng cùng bầu chọn: 委員会のメンバーが互選する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X